برنامه زمانبندي كلاس هاي زبان انگليسي ترم (1)
برنامه زمانبندي كلاس هاي زبان انگليسي
نام دوره محل برگزاري كلاس نام استاد روز كلاس ساعت تاريخ شروع
PI 1 دانشكده عمران زهره حاتمي يك شنبه-سه شنبه 15-16:30 1397/11/16
Starter دانشكده علوم
سميرا خالقيان  شنبه-سه شنبه 15-16:30 1397/11/16
PI 1 دانشكده برق سميه پوررضا دوشنبه-چهارشنبه 15-16:30 1397/11/15
I1  مركزي حميده رحيميان شنبه- دوشنبه 15-16:30 1397/11/13
PI 1  مركزي الدوز رحيمي راد شنبه- چهارشنبه 15-16:30 1397/11/13
Starter  مركزي ليلا تهراني يك شنبه-سه شنبه 15-16:30 1397/11/14
E1  مركزي الدوز رحيمي راد يك شنبه-سه شنبه 15-16:30 1397/11/14


تعداد بازدید:
178
تاریخ:
1397/11/10
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.