• 1393/10/23
  • 1393/10/23
اخبار و اطلاعیه ها
مصاحبه شفاهي جذب كاركنان قراردادي
اطلاعيه برگزاري دوره آموزشي "مديريت انگيزش در كار"
اطلاعيه برگزاري دوره آموزشي توجيهي بدو خدمت
اطلاعيه برگزاري دوره آموزشي "حسابداري بخش عمومي اعتبارات هزينه"
اطلاعيه برگزاري دوره آموزشي "قوانين اموال غيرمنقول"
اطلاعيه برگزاري دوره آموزشي "حقوق شهروندي در نظام اداري"
آزمون جذب كاركنان قراردادي در تاريخ 97/09/28 برگزار گرديد.
جلسه برگزاري آزمون كتبي رشته هاي شغلي (كارشناسي و حفاظت فيزيكي ) اعلام شده در آگهي استخدام قراردادي مورخ 97/7/28
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.