• 1393/10/23
  • 1393/10/23
اخبار و اطلاعیه ها
جلسه برگزاري آزمون كتبي رشته هاي شغلي (كارشناسي و حفاظت فيزيكي ) اعلام شده در آگهي استخدام قراردادي مورخ 97/7/28
طرح جامع آموزش كاركنان جهت استفاده كاركنان محترم دانشگاه از دوره هاي آموزشي تهيه گرديده است.
با توجه به تغييرات روند ثبت نام و شركت در دوره هاي آموزشي مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در سال 1396، بر آن شديم تا راهنماي شركت در دوره هاي آموزشي از نحوه ثبت نام تا دريافت گواهينامه و شهريه را تدوين نماييم. همكاران گرامي جهت سهولت در روند ثبت نام و ساير موارد به راهنماي تهيه شده مراجعه نمايند.
تقويم آموزشي سال 1396 مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران جهت اطلاع همكاران گرامي به منظور شركت در دوره هاي آموزشي در سايت قرار داده شده است.
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.