تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 
معرفي

 

دفتر طرح و برنامه مجري برنامه ريزيهاي راهبردي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت در دانشگاه مي باشد. در همين راستا گروههاي ذيل مشغول فعاليت مي باشند.

1- گروه بودجه و تشكيلات

2- گروه توسعه و بهبود روشها

3- گروه برنامه ريزي و نظارت

4- گروه آمار و اطلاعات

 

1393/10/23 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد | k. n. toosi univesity of technology.