تماس با دفتر
 
نام و نام خانوادگي سمت شماره تماس فاكس داخلي پست الكترونيكي
آقاي دكتر محمدرضا كاويانپور مدير كل دفتر طرح و برنامه 88881128 84064526 521 kavianpour@kntu.ac.ir
خانم فريبا عليپور
مسئول دفتر
كارشناس آموزش كاركنان
88881128
84064520 
84064526 520 tarh@kntu.ac.ir
خانم منصوره آب نيكي رئيس گروه آمار و اطلاعات 84064524 84064526 524 amar@kntu.ac.ir
خانم اكرم مهيني بجستاني رئيس گروه برنامه ريزي و نظارت 84064523 84064526 523  
آقاي بهمن عسگري كارشناس بودجه 84064525 84064526 525 budget@kntu.ac.ir
آقاي مهدي چراغي كارشناس امور عمراني 84064527 84064526 527  
آقاي مجيد سليمي كارشناس پيگيري 84064528 84064526 528  
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/06
تعداد بازدید:
4636
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.